Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Распоред за додатна и дополнителна настава за месец февруари 2023/24
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 23.24 февруари 23.24 г.
Повеќе...
Електронски весник | Декември 2023
Електронскиот весник за месец декември 2023
Повеќе...
Додатна и дополнителна настава -месец декември
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 23.24 dekemvri 23.24 г.
Повеќе...
РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОПОЛНИТЕЛНА,ДОДАТНА -месец Ноември
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава ноември 23.24 г.
Повеќе...
Акциско истражување во воспитно-образовната практика
-Акциско истражување 2022.23 год.стручни соработници konecno-compressed
Повеќе...