Паралелки (мак)

Има 28 паралелки на македонски наставен јазк, а наставата ја следат вкупно 634 ученици од прво до деветто одделение