Планирани натпревари за 2017/18 година

Одделенска настава Одделенија Наставен предмет Натпревар II,III,IV Математика  Кенгур  – Меѓународен натпревар   V Математика Регионален натпревар   I, II,III,IV и V   Ликовно Ликовни колонии понудени во текот на годината I, II,III,IV и V   Македонски јазик Литературни конкурси Read More …