Совети и препораки

ООУ„ Гоце Делчев’’ – Општина Аеродром Препораки и совети за корисно поминување на времето на учениците во услови на останување во затворен простор и пандемија на корона вирус. (COVID-19) Почитувани ученици, Во моментот ситуацијата е таква каква што е .Се Read More …

eTvining обука

На ден 18.2.2020 во нашето училиште претставници од ЈУДГ „ Детска Радост”, еТвининг амбасадори, Билјана Лотеска и Љиљана Крстевска одржаа обука за запознавање со еТвининг платформата, како дел од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Обука 15.1.2020

На ден 15.1.2020 година , асоцијацијата за правата на деца и младинци „Ластовица‘‘ од Скопје организираше еднодневен семинар во нашето училиште, како дел од процесот на инклузија кој веќе неколку години активно се применува во нашата земја. Семинарот беше на Read More …

Предавање за употреба на пиротехнички средства

На ден 19.12.2019 год.(четврток) од страна на педагогот на училиштето Силвана Матиловска со учениците од IV-IX одд.се реализираше предавање на тема „Превенција при користење на пиротехнички средства – Од забава до трагедија‘‘. Учениците беа запознаени со опасностите при употребата од пиротехничничките Read More …

Предавање на тема „ Епилептични напади “

На ден 22.10.2019г. училишниот психолог во просториите на училиштето, со наставниците од одделенска настава реализираше предавање на тема: „ Епилептични напади “. Предавањето е предвидено во Програмата за професионален развој за 2019/20 година, на стручниот актив на одделенска настава. Целта на Read More …

Едукација за правила во сообраќајот

На ден 18.10.2019год.во нашето училиште се одржа едукација за правилата во сообраќајот за првачињата од учебната 2019/2010год. Претставници од Републичкиот совет за сообраќај на патиштата во соработка со РСБСП и Триглав осигурување, како наши гости ни донесоа елечиња и боенки за Read More …

Поддршка на учениците со посебни образовни потреби

На ден 10.3.2018 година, во просториите на училиштето ООУ „Лазо Ангеловски“ од Општина Аеродром, се одржа работилница на тема „Поддршка на учениците со посебни образовни потреби“. Работилницата беше од 9:00 до 14:00 часот, а предавачи беа одделенски наставник Кристина Башевска, Read More …

Обука за примена на детски списанија

На ден 29.1.2018 година, во просториите на Филозофскиот факултет во Скопје, во периодот од 9:00 до 17:00 часот во две групи се одржа обука на тема „Примена на списанијата за „Росица“, „Другарче“,„Развигор“ и „Наш свет“ во воспитно – образовниот процес. Read More …

Интерна обука

На ден 10.1.2018 година, во нашето училиште се одржа интерна обука на тема „ Асертивната комуникација како фактор за подобрување на етосот на училиштето“. Обуката ја одржа обучувачот прф.д-р Константин Петковски,  организирана од КОУЧИНГ-Н , друштво за консалтинг и услуги.  Read More …

Обука „Информатика и ракување со компјутери“

На ден 15.12.2017 година, во просториите на ООУ „Љубен Лапе“ Аеродром во период од 9:00 до 15:00 часот се одржа обука „Информатика и ракување со компјутери“ за наставниците кои водат III одделение во учебната 2017/2018 година, Тања Јовановска, Тања Стојкоска, Read More …