Светски ден за заштеда на енергија

На ден 5.3.2020 година, во нашето училиште беше одбележан Светскиот ден на заштеда на енергија. Учениците од одделенска настава проследија предавање и презентација подготвено од нивните наставнички за енергијата, извори на енергија , за важноста на електричната енергијата за модерното Read More …

Презентација „ Здраво срце, среќно срце“

По повод „Неделата на борба против срцеви заболувања“ на ден 25.02.2020 година се одржа презентација во ООУ Гоце Делчев – Аеродром, организирана од страна на Црвен крст под мотото „ Здраво срце, среќно срце“. На презентацијата присуствуваа ученици од VIII Read More …

Работилница со Македонското еколошко друштво(МЕД)

На ден 23.12.2019 год.од страна на Македонското еколошко друштво(МЕД) со V одд.се реализираше презентација и интерактивна работилница на тема: Отстранување на техничките и економските бариери за започнување на активности за чистење на локации контаминирани со линдан. Учениците се запознаа со Read More …

Новогодишна работилница

На ден 20.12.2019 во подрачното училиште во II-3 одд, се одржа работилница на која родителите заедно со своите деца изработуваа новогодишни честитки, кои покрај другите изработки  ќе бидат наменети за новогодишниот хепенинг. Ова беше убава  заедничка дружба ја учениците на Read More …

Кариерен развој и професионална ориентација

На ден 16.12.2019 год. во училиштето во рамките на Кариерниот развој и професионалната ориентација за учениците од VIII и IX одд.се одржа презентација на работата на Средното музичко и балетско училиште „Илија Николовски-Луј ‘‘. Присутните гости изведоа музички -танцови точки Read More …

Предавање на тема „Фрлање храна и банкарство со храна“

На ден 13.12.2019 година учениците од IV и Vодделение се запознаа со поимот „Банка на храна “. Учениците се запознаа со проблемот на вишок на храна т.е фрлање храна ,какo и  проблемот со недостиг на храна особено кај луѓето од Read More …

Предавање на тема „Прва помош“

На ден 5.12.2019 год.преставници од Црвен Крст-Кисела Вода одржаа предавање за учениците од VIII,IX одд. на тема „Прва Помош‘‘ се со цел да се обезбеди квалитетна и достапна едукација за учениците . Учениците се здобија со теоретски знаења и стекнаа Read More …

Предавање за учениците од прво одделение

На ден 4.12.2019 година, среда, се одржа предавање од страна на стручни лица од амбулантата „Лисиче“ на следниве теми „Градба и функција на оралната празнина“ и „Правилна исхрана и контрола во внес на шеќери“. На предавањето учествуваа сите ученици од прво Read More …

Одбележување на „Светскиот ден на борбата против ловот“

На 3.12.2019 година во ООУ „Гоце Делчев“ Аеродром, со учениците од II и III одделение беше одбележан „Светскиот ден на борбата против ловот“. Целта на  овие активности беше запознавање на учениците со загрозените видови на животни кои секојдневно исчезнуваат. Преку Read More …