Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Додатна и дополнителна настава за месец мај 2023/2024
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 23.24 МАЈ 23.24 г.
Повеќе...
Конкурс за првенец на генерација
Повеќе...
Известување за упис на првачиња во учебната 2024/2025 година
Повеќе...
19 години најубава општина- Аеродром
По повод роденденот на општина Аеродром, нашето училиште Гоце Делчев, зеде учество во активностите кои беа организирани од општината.  Токму
Повеќе...
Дополнителна и додатна настава за април 2023/24
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 23.24 АПРИЛ 23.24 г.
Повеќе...
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 23.24 март 23.24 г.
Повеќе...