Директор

 

Бистрица Станковска -директор

Бистрица Станковска родена на 16.11.1961 година во  Делчево.

Дипломиран професор по одделенска настава. Во воспитно образовниот процес работи од 1985 год .Непрекинат работен стаж 32 години од кои 28 години како одделенски професор  и четири години од 2003 до 2007 год како директор во ООУ,,Гоце Делчев“ Г.Лисиче.

Од 26.9.2018 година, повторно е на функцијата Директор на ООУ„Гоце Делчев“ Г. Лисиче.

Одговорна, исполнителна, чесна, во законски рамки и посветено ги извршува своите  обврски како одделенски професор и како директор.

bistrica_stankovska3@yahoo.com