Предавање за професионална ориентација на ученици

Предавања наменети за учениците и родителите, кои треба да ви помогнат при изборот на идната професија, подготвени од стручните соработници на нашето училиште ООУ„Гоце Делчев“ Аеродром Предавање за родители -Улогата на родителите во изборот на професијата на своите деца. Предавање Read More …

Известување за третото тримесечје од учебната 2019/20 година

Известување за родители за начинот на информирање за успехот на учениците за трето тримесечје од учебната 2019.20 год. Известување за родители за Одделенски совети и Наставнички совет за трето тримесечје од учебната 2019.20 год.

Новогодишен базар

По повод пристигнувањето на Новата 2018 година на ден 27.12.2017год.(среда) во нашето училиште беше организиран традицонален Новогодишен базар, Во централното училиште базарот беше со натпреварувачки и продажен карактер. Беа изложени новогодишни украси, декорации, честитки, торти, колачи, пецива… Комисијата направи избор Read More …