Учество во интернационален проект на Е-Твининг „Ајде да играме со играчки “ (Let’s play with toys)

Во периодот од Јануари до Јуни 2023год.,осум ученици од нашето училиште учествуваа во овој интернационален проект ,во кој се вклучени повеќе земји како Турција,Полска ,Романија,Грузија и Јордан.Во групата беа вклучени: 1. Андреј Трпески 3-3 2. Калина Васевска 3-3 3. Ника Read More …

Проект-Мултиетничка интеграција

Во рамките на проектот Активности за унапредување на меѓуетничката интеграција на учениците учебната 2020/21 год се реализираа низа активности како што се- Здрава храна (Актив на 3 одд ), Ден на планетата Земја (Актив на 4 одд ), Креирање модни елементи Read More …

Извештај за реализираните активности од проектот Erasmus+„Together with arts“ за учебната 2020/2021

ERASMUS + „TOGETHER WITH ARTS“ 2020 – 2022 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА   Во периодот од 1.9.2020 до 31.8.2022, во ООУ „Гоце Делчев“ – Аеродром, се работи на Erasmus + проектот „Together with arts“, или „Заедно во уметноста“, Read More …

Активности посветени на мајката – меѓуетничка интеграција

Во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција како и добиениот грант за реализација на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција, на ден 5.3.2020 година во училиштето активот на 5 одделение спроведе планирана активност. Read More …

Засадување зимзелени дрвја

На ден 12.12.2019 година учениците кои што учествуваа во проектот „Природата минато,сегашност и иднина“ засадија десет зимзелени дрвја во дворот во нашето училиште. Донацијата за дрвјата беше од „Цементарница“ во знак на благодарност за успешно завршената активност во работилницата „Играв јас Read More …

Мултиетничка интеграција

По добивањето на грантот од МОН за реализирање активности за унапредување на културализмот и меѓуетничката интеграција и толеранција, тимот од наставници на ООУ„Гоце Делчев“ Аеродром, Скопје, во периодот од март до јуни 2019 година, ги реализираше следниве активности: 1.Истражување за Read More …