Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Распоред за додатна и дополнителна настава за месец март 2023 година
распоред ЗА ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА
Повеќе...
Информации од јавен карактер
informacii od javen karakter 2020 godina informacii od javen karakter 2021 godina informacii od javen karakter 2022 godina
Повеќе...
Распоред за додатна и дополнителна настава за учебната 2022/2023 година
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 22.23г
Повеќе...
Oдбележување 151 година од раѓањето на Гоце Делчев
На ден 3.2.2023 година нашето училиште одбележа 151 година од раѓањето на големиот великан Гоце Делчев. На одбележувањето беа присутни
Повеќе...
Извештај за Самоевалуација за 2020-2022 год.
Целосен извештај -Самоевалуација 2022 г.
Повеќе...
Завршни сметки 2021
  1 2 3  4 5 Папка 2.pdf папка 3.pdf papka 4.pdf papka 5.pdf papka 6.pdf
Повеќе...