Проект-Мултиетничка интеграција

Во рамките на проектот Активности за унапредување на меѓуетничката интеграција на учениците учебната 2020/21 год се реализираа низа активности како што се- Здрава храна (Актив на 3 одд ), Ден на планетата Земја (Актив на 4 одд ), Креирање модни елементи Read More …