Одбележување на 24 Мај

Солунските браќа имаат извонредно и единствено историско-културолошко и епохално просветителско значење за светот преку нивната мисија како поттик на епохален цивилизациски процес. Учениците од Општинското основно училиште ,,Гоце Делчев” во чест на Светлозарниот спомен за солунските браќа Кирил и Методиј Read More …

Распоред за организација на онлајн наставата за учениците од IV-IX одд. и за наставата со физичко присуство

Временски распоред -online настава. Временски распоред за централното училиште Временски распоред за подрачното училиште РАСПОРЕД-НА-ЧАСОВИ-ЗА-ОДДЕЛЕНСКА-НАСТАВА-ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА -ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА -ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА -ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ

Англиски јазик Маја Смилеска 7 и 9 одд и линкови за останати одделенија

question-tags-9-odd  Mоdal-verbs-објаснувања-и-примери-9-одд Make-or-let-9-odd gerund-or-infinitive_9-odd grammar-revision-вежби-за-повторување-9-одд comparatives-and-superlatives-7-odd-вежби Линкови по Англиски јазик Маја Смилеска

Детски музички урнебес

На ден 25.2.2020 во нашето училиште се одржа хумористична претстава „Детски музички урнебес“ . На неа преку хумористични скечеви и весели песни до детските срца допре хумористот Војче Китановски. Претставата беше надополнета и од интерактивна куклена изведба каде и самите Read More …

iFrame url:Планирани набавки <iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementPlansGrid/e8787e65-7e3b-40e9-85ac-ca1addfc1cfd” width=”100%” style=”height:900px”></iframe> iFrame url: Објавени огласи <iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementsGrid/e8787e65-7e3b-40e9-85ac-ca1addfc1cfd” width=”100%” style=”height:900px”></iframe> iFrame url: Склучени договори <iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciContractsGrid/e8787e65-7e3b-40e9-85ac-ca1addfc1cfd” width=”100%” style=”height:900px”></iframe> iFrame url:Реализирани договори <iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciRealizedContractsGrid/e8787e65-7e3b-40e9-85ac-ca1addfc1cfd” width=”100%” style=”height:900px”></iframe>