Одбележување на 24 Мај

Солунските браќа имаат извонредно и единствено историско-културолошко и епохално просветителско значење за светот преку нивната мисија како поттик на епохален цивилизациски процес. Учениците од Општинското основно училиште ,,Гоце Делчев” во чест на Светлозарниот спомен за солунските браќа Кирил и Методиј Read More …

Распоред за организација на онлајн наставата за учениците од IV-IX одд. и за наставата со физичко присуство

Временски распоред -online настава. Временски распоред за централното училиште Временски распоред за подрачното училиште РАСПОРЕД-НА-ЧАСОВИ-ЗА-ОДДЕЛЕНСКА-НАСТАВА-ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА -ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА -ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА -ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ

Англиски јазик Маја Смилеска 7 и 9 одд и линкови за останати одделенија

question-tags-9-odd  Mоdal-verbs-објаснувања-и-примери-9-одд Make-or-let-9-odd gerund-or-infinitive_9-odd grammar-revision-вежби-за-повторување-9-одд comparatives-and-superlatives-7-odd-вежби Линкови по Англиски јазик Маја Смилеска