Известување за сите родители кои имаат деца кои треба да се запишат во прво одделение во оваа учебна година во ООУ„Гоце Делчев“ Аеродром

Согласно Законот за основно образование, а со примена на уредбите за постапување во вонредна состојба, Владата на РСМ на седница на 5.5.2020 година ја донесе следнава ОДЛУКА За запишување на деца во прво одделение во учебната 2020/21 година Запишувањето на Read More …

Известување за сите наставници , родители и ученици во ООУ„Гоце Делчев“ Аеродром

Согласно Законот за основно образование, а и поради новонастанатата состојба со Корона вирусот, на седница на Владата на РСМ на 5.5.2020 се донесени следниве одлуки: ОДЛУКА За завршување на наставната година Во учебната 2019/20 година, наставата се остварува во намалку Read More …

Донирани материјали и опрема

Учебнава 2019/2020 год. нашето училиште беше вклучено во активностите за поттикнување на демократската клима во училиштето преку реализирање на отворен ден за Граѓанско образование. Предвидените активности беа успешно реализирани и од страна на Бирото за развој на образованието ни беше Read More …

Засадување дрвја во подрачното училиште

На ден 20.12.2019 година, беа засадени дрвја во подрачното училиште на ООУ„Гоце Делчев “ Аеродром, дрвјата се донација од Општина Аеродром, по иницијатива на Директорката Бистрица Станковска и граѓаните, се со цел почист воздух за здрав раст и развој на учениците.