Oдделенска

 Тања Јовановска Тања Стојкоска Даница Кипријановска Соколова Христина Анѓелеска Весна Јовановска Јасмина Апостолова Блашка Узунска Габриела С.Ѓошевска Маја Вељиќ Сашка Миланова Марина Васевска Ана Веновска Лилјана Анчевска Сузана Павловска Маја Весковска Марјана Мушевска Мара Кристо Љуљзиме Љамалари Весна Василевска Елена Read More ...

Предметна

Драган Соколов- физичко и здравствено образование   Александар Кузмановски-Физичко и здравствено образование   Анита Гајиќ -биологија   Лидија Манаскова- хемија   Ивана Пети-англиски јазик   Сања Саркисјан-англиски јазик   Јасмина Ѓорѓеска-англиски јазик   Маја Смилеска-англиски јазик   Христијан Билински-етика   Бојан Read More …

Директор

  Бистрица Станковска -директор Бистрица Станковска родена на 16.11.1961 година во  Делчево. Дипломиран професор по одделенска настава. Во воспитно образовниот процес работи од 1985 год .Непрекинат работен стаж 32 години од кои 28 години како одделенски професор  и четири години Read More ...