Oдделенска

 Тања Јовановска Тања Стојкоска Даница Кипријановска Соколова Христина Анѓелеска Весна Јовановска Јасмина Апостолова Блашка Узунска Габриела С.Ѓошевска Маја Вељиќ Сашка Миланова Марина Васевска Ана Веновска Лилјана Анчевска Сузана Павловска Маја Весковска Марјана Мушевска Мара Кристо Љуљзиме Љамалари Весна Василевска Елена Read More ...

Предметна

Драган Соколов- физичко и здравствено образование   Александар Кузмановски-Физичко и здравствено образование   Анита Гајиќ -биологија   Лидија Манаскова- хемија   Ивана Пети-англиски јазик   Сања Саркисјан-англиски јазик   Јасмина Ѓорѓеска-англиски јазик   Маја Смилеска-англиски јазик   Христијан Билински-етика   Бојан Read More …

Директор

Даница Соколова Дипломиран педагог на Универзитет Св Кирил и Методиј -Филозофски факултет Скопје Дипломиран воспитувач за предучилишна возраст Педагошка Академија Иво Андрич Дефектолошка психолошка и методска доквалификација на Универзитет Св Кирил и Методиј Филозофски факултет Скопје во воспитно образовниот процес Read More …