Учество во интернационален проект на Е-Твининг „Ајде да играме со играчки “ (Let’s play with toys)

Во периодот од Јануари до Јуни 2023год.,осум ученици од нашето училиште
учествуваа во овој интернационален проект ,во кој се вклучени повеќе земји
како Турција,Полска ,Романија,Грузија и Јордан.Во групата беа вклучени:
1. Андреј Трпески 3-3
2. Калина Васевска 3-3
3. Ника Васевска 3-3
4. Анастасија Гоговска 3-3
5. Војдан Павловски 3-3
6. Ања Рангелова 4-3
7. Мила Ѓорѓијевска 5-3
8. Лина Васевска 5-3
Учениците учествуваа во различни активности поврзани со темата:
-Креирање лого
-Креирање постер
-Лично претставување
-Претставување на својата омилена играчка
-Одбележување на 9-ти Мај –Денот на Е-Твининг
-Креирање дел од приказна со Storyjumper
-Активности поврзани со темата во Wordwall
-Креирање драма
-Изработка на играчки од рециклиран материјал
-Пеење песна за играчките
Учениците со голем интерес и труд ги исполнија зададените задачи,учествуваа
на онлајн средби на кои се запознаа со своите врсници од другите земји,и имаа
одлична можност да го користат англискиот јазик.Преку заедничките
активности научија да соработуваат,да се социјализираат,да си помагаат ,да ги
почитуваат другите и различните .Се запознаа со важноста на рециклирањето
и научија како да бидат безбедни на интернет.
Ментор:Јасмина Ѓорѓевска,наставник по англиски јазик.