Извештај за реализираните активности од проектот Erasmus+„Together with arts“ за учебната 2020/2021

ERASMUS + TOGETHER WITH ARTS“ 2020 – 2022

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

Во периодот од 1.9.2020 до 31.8.2022, во ООУ „Гоце Делчев“ – Аеродром, се работи на Erasmus + проектот Together with arts, или „Заедно во уметноста“, во партнерство со Полска како координатор на проектот, Португалија и Бугарија.

Цели на проектот се:

 • Да се изгради врска и толеранција помеѓу нациите и интеркултурната интеграција.
 • Да се истакнат подзаборавените занаети и уметности во период од V до XV век, опфаќајќи ја ренесансата, па се до XVIII век.
 • Да се опфати средновековната уметност преку скулптурите, архитектурата, со акцент на калиграфијата и везењето како уметности со карактеристики во секоја од партнерските земји, опишувајќи ги орнаментите и изразувајќи ги преку изработки на разни ракописи, везови, уметност на керамички садови, сликање, книги, истакнувајќи висок профил на личности.

Начин на реализација:

 • Колаборативна работа на eTwinning платформа
 • Учество во професионални работилници за уметност, занаети, фолкор, музика, танц, за време на мобилните размени
 • Креирање PPT презентации за уметноста и фолклорните облеки
 • Организирање Erasmus + отворени денови со дисеминации
 • Организирање уметнички изложби во училиште
 • Прикажување на планот на активности
 • Еколошки практики
 • Стекнување знаење за уметноста, средновековието, заедничките и автентичните уметности на партнер земјите
 • Комуникациски активности (eTwinning chatt сесии и видео конференции)
 • Развивање мануелни креативни способности и уметност во пишувањето
 • Културолошки излети и средби со уметници
 • Евалуација на проектот

Крајни конкретни цели и исходи:

 • TwinSpace на eTwinning платформа
 • Erasmus corner во училиште
 • 12 лекции за Европската уметност истакнати во прирачник
 • 1 заедничка брошура со сите техники „Do it yourself“ или „Направи сам“
 • 6 брошури со заедничка и автентична уметност
 • Училишни изложби со изработената креативна уметност
 • PPT презентација во врска училишните активности

Реализирани активности во учебна 2020/2021 година:

 • Презентација на проектот преку усно запознавање на наставниците – септември 2020
 • Конкурс за избор на ученици во проектот – октомври 2020
 • Креирање на лого на проектот – октомври, ноември и декември 2020
 • Избор на лого на проектот – јануари 2021
 • Изработка на Новогодишни честитки – декември 2020
 • Презентација за Средновековна уметност во Македонија – ноември, декември 2020, јануари 2021
 • Изработка на честитки и декорации за Велигден – февруари, март, април 2021
 • Вежби за калиграфија – април 2021
 • Чат сесија на eTwinning – TwinSpace, – април 2021
 • Изработка на Erasmus + банер за Erasmus corner како задача на проектот, мај 2021
 • Прва виртуелна размена во Полска – 21.4.2021 – 23.4.2021
 • Финални активности (заедничка уметност помеѓу партнерските земји во тек, извештај на страницата на Европската комисија во тек, изложување на уметничките изработки во тек)

Координатор на проектот : Марија Андонова – наставник