Известување за сите наставници , родители и ученици во ООУ„Гоце Делчев“ Аеродром

Согласно Законот за основно образование, а и поради новонастанатата состојба со Корона вирусот, на седница на Владата на РСМ на 5.5.2020 се донесени следниве одлуки:

ОДЛУКА

За завршување на наставната година

Во учебната 2019/20 година, наставата се остварува во намалку 160 до најмногу 180 наставни денови, а наставната година ќе заврши на 10јуни 2020 година, преку далечиското учење, односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација!

ООУ„Гоце Делчев“ Аеродром      Директор:Бистрица Станковска