Распоред на часови за учебната 2019/20 година

Распоред на часови за одделенска настава во централното и подрачното-2019-2020

Распоред на часови за предметна настава во подрачното училиште-2019-20 

Распоред на часови за предметна настава во централното училиште-2019-20