Линкови за онлајн настава

 

Министерството за образование и наука заедно со Бирото за развој на образованието, УНИЦЕФ, ОХО продукција и Македонската радио телевизија обезбедија повеќе часови за повеќе генерации ученици кои се емитуваат секојдневно од 9.10 часот во едукативната програма „ТВ Училница“ на МРТВ

http://mrt.com.mk/node/55372

Креирана е и национална образовна веб -платформа Едуино, за онлајн-учење поддржана од УНИЦЕФ. На Е-училницата може да се следат видео предавања наменети за ученици од прво до деветто одделение, која претставува поддршка за сите наставници, ученици и родители.

http://www.eduino.gov.mk/

УНИЦЕФ нуди и многу други дигитални материјали

https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/

Нашето училиште во соработка со Општина Аеродром, ја применува платформата http://google classrom  на која сите ученици можат да следат настава предвидена со наставниот план и програма за учебната 2019/20 година, според нивниот распоред на часови