Презентација „ Здраво срце, среќно срце“

По повод „Неделата на борба против срцеви заболувања“ на ден
25.02.2020 година се одржа презентација во ООУ Гоце Делчев –
Аеродром, организирана од страна на Црвен крст под мотото
„ Здраво срце, среќно срце“. На презентацијата присуствуваа ученици од VIII одделение .
Одговорен наставник: Анита Гајиќ –наставник по биологија