ИЗВЕШТАЈ од општински натпревар по хемија

На 22.2.2020 год ( сабота) во ООУ ,,Горѓија Пулески”- Аеродром, се оддржа општински натпревар по хемија за осмо и деветто одделение. Нашето училиште го претставија од деветто одделение Катерина Котеска од IX 3 и Бојан Славевски  како и Бојан Блажевски од VIII 1  Јана Давидовска VIII3  и Михаела Стојановска VIII3.

Учениците Катерина Котеска, Бојан Блажевски и Јана Давидовска се стекнаа со диплома за третто место според бројот на поени и право на учество на претстојниот регионален натпревар на 4 април 2020 год. Преостанатото време ќе го искористиме за подготовка на натпреварот и достојно претставвање на нашето училиште.

 

 

Предметен наставник по хемија

Лидија Манаскова