ИЗВЕШТАЈ од Општински натпревар по математика

На ден 29.2.2020година во ООУ„АлександарМакедонски“ се одржа општински натпревар по математика. На натпреварот од нашето училиште земаа учество вкупно 18 ученици од четврто до деветто одделение. Од нив следниве ученици освоија награди и се пласираат на регионален натпревар:
Андреја Богдановска IV одд. III награда, ментор Даница Соколова
Андреј Карафилоски V одд II награда , ментор Тајна Јовановска
Петар Трпковски V одд II награда, ментор Тајна Јовановска
Марко Ацковски V одд. Пофалнца, ментор Сузана Павловска
Марко Илиевски VI одд.III Награда, ментор Снежана Додевска
Павел Грбевски VI одд.III Награда, ментор Снежана Додевска
Димитар Димитров VIII одд. III Награда, ментор Ангелина Илиевска
Кристијан Тодоровски IX одд. Пофалница, ментор Ангелина Илиевска
Учениците од четврто одделение со освоени над 30 поени, одат на регионален натпревар.