Новогодишна работилница

На ден 20.12.2019 во подрачното училиште во II-3 одд, се одржа работилница на која родителите заедно со своите деца изработуваа новогодишни честитки, кои покрај другите изработки  ќе бидат наменети за новогодишниот хепенинг. Ова беше убава  заедничка дружба ја учениците на поинаков начин го почувствуваа училишниот амбиент творејќи  заедно со своите родители.

Одговорен наставник Ана Веновска