Кариерен развој и професионална ориентација

На ден 16.12.2019 год. во училиштето во рамките на Кариерниот развој и професионалната ориентација за учениците од VIII и IX одд.се одржа презентација на работата на Средното музичко и балетско училиште „Илија Николовски-Луј ‘‘.
Присутните гости изведоа музички -танцови точки отсвирени на музички народни инструменти.
Присутните професори повикаа на посета на Отворениот ден на училиштето кој е секој четврток.(8-11 часот.)