Засадување дрвја во подрачното училиште

На ден 20.12.2019 година, беа засадени дрвја во подрачното училиште на ООУ„Гоце Делчев “ Аеродром, дрвјата се донација од Општина Аеродром, по иницијатива на Директорката Бистрица Станковска и граѓаните, се со цел почист воздух за здрав раст и развој на учениците.