Работилница на тема „Трговија со луѓе‘‘

На ден 25.11.2019 година со учениците од VIII и IX одделение од страна на Црвен крст Кисела Вода се одржа работилница на тема „Трговија со луѓе‘‘ со цел подигнување на свеста кај младата популација за заштита од трговијата со луѓе.