Посета на библиотеката „Браќа Миладиновци“

По тој повод денес 8.11.2109год.(петок),ученици од нашето училиште љубители на книгата беа во посета на библиотеката “Браќа Миладиновци“Н.Лисиче-Аеродром.При посетата учениците се запознаа со начинот на зачленување во истата,со огромниот број и вид на книги.

Беше воспоставен дијалог помеѓу  учениците и библиотекарот на тема „Книгата огледало на писменоста“.Исто така учениците со голем интерес поставуваа прашања за библиотеката на  кои добиваа соодветен одговор.

Организатори на настанот: Блашка Узунска Трајковска- одделенски наставник и Сузана Кулеска-библиотекар.