ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ПО ПОВОД ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ

 

Во рамки на Европската недела на мобилност, на 16.9.2019 година, Здружението на граѓани Еко Логик, распиша литературен конкурс на следните теми:
– Велосипедот од моите соништа
– Безбедност во сообраќајот во мојата околина
– Здрава животна средина е задача на сите. Како да ја зачуваме?

Учениците: Михаела Цветковска VI-3 одд., Софија Додевска VI-3 одд., Стојанче Стојчески VII-3 одд. и Јана Давидовска VIII-3 одд. учествуваа со литературни творби и добија сертификати.

Ментор: Маја Наслатковска