Планетариум

Согласно програмата за VI одделение на ден 21.10.2019 беше реализирана посета во планетариум со учениците од VI одделение.Целта на посетата беше учениците да го прошират своето знаење за Вселената и вселенските тела.