Книжевна манифестација „Есен во Гази Баба“

На ден 30. 10. 2019 год. се одржаа книжевна манифестација ,, Есен во Гази Баба“ на ниво на Град Скопје, во Неолитската населба. Од ООУ ,,Гоце Делчев’’ -Аеродром учествуваше ученичката Јана Костадиновска IX 2, како млад есеист и се претстави со еден фрагмент од својот есеј. На сите присутни на настанот им беше овозможено разгледување на Неолитската населба и средба со авторите: Горјан Петревски, Васил Тоциновски, Вера Андов И Стојан Арсиќ.
Ментор: Слаѓана Јовановиќ