Одбележување на Меѓународниот ден на мирот

Од 16 до 20 септември, во нашето училиште се реализираа активности со цел одбележување на Меѓународниот ден на мирот, 21 септември. Беа спроведени неколку работилници со учениците од осмо и деветто одделение, на кои тие твореа, сликаа, пишуваа пароли за мир. Нивните изработки ги поставија низ училишните ходници. Беа изработени и флаери со пораки за мир кои учениците ги поделија на околното население. Реализираните активности беа дел од активностите кои се спроведуваат за поттикнување на демократската клима во училиштето и реализација на Отворениот ден за граѓанско образование.

Одговорен наставник: Магдалена И. Трајковска