Еколошка акција октомври 2019

На ден 2.10.2019 год.(среда) во соработка со Општина Аеродром и  ЈП Комунална

Хигиена- Скопје  во училиштето се реализираше eколошка акција за чистење на училишниот двор.

Во акцијата учество земаа вработените и учениците од I-V одд.од централното и подрачното училиште.

Целта на акцијата беше подигање на свеста кај учениците и вработените за здрава и чиста животна средина.