Ликовен конкурс на тема „Вода“

Во соработка со фирмата Бентен-пан во училиштето за учениците од IV-V одд. беше организиран ликовен  конкурс на тема„Вода‘‘. Добитник на награда бокал за вода е ученичката Мирјана Дамјанова од V-2 одд.со нејзиното ликовно дело преку кое испраќа силна порака за важноста на водата за животот на луѓето.