Државен натпревар по географија

Согласно програмските активности на Македонското Географско Друштво на ден 20.04.2018 година на Географскиот Институт при ПМФ Скопје беше одржан Државен Натпревар по Географија на кој ученикот Дарко Лазаревски од ООУ ,, Гоце Делчев,, -Општина Аеродром освои прва награда под менторство на Професор Сузана Божинова.