Ден на пролетта

На ден 21 март нашето училиште го одбележа доаѓањето на пролетта. Учениците од одделенска настава заедно со нивните наставници изработуваа цветни форми и во пролетен амбиент ги украсија училниците и училиштниот хол.