Гостување во МТВ

На ден 21.12.2017 година учениците од нашето училиште го претставија училиштетео во телевизиската емисија „Голем одмор“ на Македонската телевизија. Преку разни драми, ритмички точки, работилници, таленти, учениците прикажаа како училиштето работи во тековната учебна година во наставните и воннаставните активности.