Работилница за развивање ИКТ компетенции

На ден 25.2.2017 година во просториите на Хотел „Порта“ се одржа работилница за развивање на ИКТ компетенции кај наставниците. Работилницата беше одржана од Љубица Ружинска, Валентина Петрова, Милена Игњатова и м-р Милка Тримчевска, колешки од ООУ „Лазо Ангеловски“ од Општина Аеродром. Од нашето училиште претставници на работилницата беа Тања Јовановска, Сузана Павловска и Тања Перчуклиевска.
На работилницата учевме за Google Drive и неговите алатки. Вежбавме за практична примена на Google Doc, Google sheets, Google slides, google Forms и Bolgger. Сите овие алатки наскоро ќе најдат практична примена и во нашето училиште.