Предавање за Дислексија

Месецот октомври е месец посветен на Дислексијата, нарушување во развојот за време на училишниот период. Со цел наставниците да се запознаат со состојбата на дислексијата како појава кај учениците, како да се препознае и која е границата помеѓу дислексија и несовладана техника на читање, училишниот дефектолог одржа предавања на оваа тема во централното и подрачното училиште, на ден 1.11 и 2.11. 2017 година.