Лешок

На ден 19.5.2017 година беше реализирана еднодневна пролетна екскурзија од рекреативен карактер. Учениците уживаа во природните убавини на Манастирскиот комплекс Лешок.