Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Месец октомври – месец на дислексијата
Многу често детето има потешкотии во читањето или покасно го совладува читањето.Да ја подигнеме свесноста за дислексијата и да ја
Повеќе...
Интерни правилници и протоколи за работа во училиштето за учебната 2020/2021 година
Истите се изготвени согласно Планот за одржување настава во основните училишта и Протоколот за постапување на основните училишта во РСМ
Повеќе...
Распоред за организација на онлајн наставата за учениците од IV-IX одд. и за наставата со физичко присуство
Временски распоред -online настава. Временски распоред за централното училиште Временски распоред за подрачното училиште РАСПОРЕД-НА-ЧАСОВИ-ЗА-ОДДЕЛЕНСКА-НАСТАВА-ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА
Повеќе...
Годишна програма за работа на основното училиште „Гоце Делчев„ Oпштина Аеродром за учебната 2020/2021 година
Годишна програма и прилози за работата на училиштето за учебната 2020.21 год.
Повеќе...
Распоред на часови
Цвеќе-1
Повеќе...
Самоевалуација 2018-2020 година
ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА 2018-2020 год.
Повеќе...