Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Ученички парламент
Ученички парламент 2020.21 год. Процедура за поднесување претставки Формулар за пријавување на прекршени детски права
Повеќе...
СПИСОК НА УЧЕНИЦИ КОИ ЌЕ УЧЕСТВУВААТ ВО ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТ ,,TOGETHER WITH ARTS”
ЕРАЗМУС + УЧЕНИЦИ  
Повеќе...
Наградени ученици на конкурс „Есеј во есен„
                                          Конкурс: „Есеј во есен“   Општина Гази Баба,генерален покровител, Сојуз за грижи и воспитување на децата на Македонија, коорганизатор
Повеќе...
ERASMUS+ Project (2020-2022) „Together with Arts“ (CV application)
ООУ “Гоце Делчев” – Скопје, Општина Аеродром, оваа година е дел од Erasmus+ програмата, со проектот “Together With Arts” (K229),
Повеќе...
Повик и пријава за избор на ученички правобранител и заменик
Повик за избор на правобранител Пријава за ученички правобранител Пријава за заменик на ученички правобранител
Повеќе...
Месец октомври – месец на дислексијата
Многу често детето има потешкотии во читањето или покасно го совладува читањето.Да ја подигнеме свесноста за дислексијата и да ја
Повеќе...